Produkcja betonu

Zdolności produkcyjne naszego węzła betoniarskiego znajdującego się na terenie Kopalni Węgla Kamiennego KWK Knurów – Szczygłowice w Knurowie wynoszą ok. 200 m3/dobę.

Równomierne rozmieszczenie składników w masie betonowej zapewnia planetarny system mieszania. Minimalna porcja betonu, jaką jesteśmy w stanie dla Państwa wyprodukować to 0,25 m3. Natomiast maksymalna objętość jednorazowego zarobu mieszalnika to 1 m3.

Dwa silosy na cement i popiół lotny o pojemności 100 ton każdy oraz cztero-zasiekowe składowisko kruszywa typu wachlarzowego dzielone betonowymi ścianami pozwala zmagazynować surowce w takiej ilości, żeby zachować ciągłość produkcji.