Oferta

Oferta Zakładu Produkcji Betonów Małorzata Waluszek obejmuje następujący asortyment:
Beton zwykły recepturowy wg normy PN-EN 206+A1:2016:
klasa wytrzymałości od C8/10 do C 35/45
klasa konsystencji S1-S5 (opad stożka)
klasa ekspozycji X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XF1-XF4, XA1, XM1
gęstość w stanie suchym 2000-26000 kg/m3
zawartość powietrza <2%
Beton projektowany wg wytycznych Klienta
Podsypka cementowo-piaskowa zgodnie ze specyfikacją techniczną robót lub wg wytycznych Klienta

Stabilizacja cementowo-piaskowa
2,5 MPa
5 MPa
Zaprawa murarska zgodnie z normą PN-EN 998-2:2012
Klasa od M10 do M20
Na życzenie oferujemy także dodatki do betonu:
- domieszki modyfikujące właściwości mieszanki betonowej: napowietrzające, uszczelniające, i/lub przyspieszające, opóźniające
- włókna stalowe, włókna polipropylenowe

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji.