Beton

Beton jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych w konstrukcjach budowlanych. Wykorzystywany jest w m.in. w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, czy też drogowym. Beton powstaje po zmieszaniu cementu, kruszywa, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków. Swoje właściwości uzyskuje w wyniku hydratacji. W naszym zakładzie bazujemy na trzech podstawowych fakcjach kruszyw naturalnych żwirowych: kruszywo drobne 0/2, kruszywo grube 2/8 i kruszywo grube 8/16.

Charakterystyka betonu

Zasadniczą właściwością, wg której klasyfikuje się beton jest klasa wytrzymałości na ściskanie. Zgodnie z aktualnymi normami jest określona symbolem literowym C oraz dwoma liczbami X/Y oznaczającymi: X - wytrzymałość charakterystyczną betonu oznaczoną w MPa na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm, Y - wytrzymałość charakterystyczną betonu oznaczoną w MPa na próbkach sześciennych o boku 150 mm. Starsze normy określały klasę betonu za pomocą symbolu B, co czasem nadal funkcjonuje w języku potocznym. I tak klasa C 8/10 jest odpowiednikiem B10, C 12/15 (B15), C 16/20 (B20), C 20/25 (B25), C 25/30 (B30) itd. W zależności od rodzaju użytego cementu wytrzymałość na ściskanie oznacza się na próbkach betonowych po 28 lub 56 dniach dojrzewania betonu. Klasa ekspozycji związana jest z oddziaływaniem środowiska na jakie narażony jest beton. Jest to istotny parametr pozwalający określić jakie właściwości powinien mieć beton, by zachował trwałość w konstrukcji przez projektowany czas. Konsystencję (ciekłość) mieszanki betonowej określa się za pomocą klas. Jest to parametr, którego najczęściej kontroluje się za pomocą metody opadu stożka. Po zasadniczym procesie mieszania i opróżnieniu mieszalnika niedopuszczalne są zmiany w proporcji betonu, a szczególnie poprzez dodanie wody na budowie.

Układanie, zagęszczanie, pielęgnacja betonu

Niezwykle ważne dla trwałości konstrukcji jest właściwe zabudowanie oraz pielęgnowanie świeżego betonu. Należy pamiętać, by w okresie zimowym nie dopuścić do występowania warstw lodu lub śniegu na deskowaniach, formach, czy na zbrojeniu. Nie jest też dozwolone układanie betonu na zamarzniętym gruncie. Prawidłowe zagęszczenie mieszanki betonowej ma na celu wyeliminowanie uwięzionego w betonie powietrza oraz szczelne wypełnienie form/deskowań, co istotnie wpływa na trwałość betonu. Mając świadomość, jak ważny jest ten etap wychodzimy naprzeciw naszym Klientom i wypożyczamy na życzenie wibratory buławowe oraz łaty wibracyjne. Żeby beton był odpowiednio zagęszczony, wibrowanie musi być stosowane równomiernie w całej jego masie. Należy tak dobrać czas wibracji, żeby uniknąć segregacji i przewibrowania. Powierzchnia betonu po zagęszczeniu nie powinna być zbyt chropowata czy też zawierać nadmiaru zaprawy. Pielęgnacja betonu powinna być dobrana odpowiednio do warunków środowiskowych, by nie doszło do spękań i uszkodzeń. Należy chronić świeży beton przed ubytkiem wody, a więc przed działaniem czynników atmosferycznych takich jak: silne nasłonecznienie, wysoka temperatura, silny wiatr. Dodatkowo na wytrzymałość betonu w początkowym okresie dojrzewania negatywnie wpływają opady deszczu/śniegu i ujemna temperatura. W zależności od pogody należy więc pielęgnować świeży beton poprzez zraszanie powierzchni wodą, stosowanie wilgotnych mat (uważając jednocześnie by nie doszło do „szoku termicznego”), nagrzewanie betonu, używanie osłon zewnętrznych takich jak foli, namiotów, płyt styropianowych, czy też preparatów do pielęgnacji.